Pedacom Logo

Ensemble-yhteisökoulutus

Ensemble-yhteisökoulutus

Ensemble-yhteisökoulutus työyhteisölle kohdennettu koulutus, jonka kesto on sisällöstä riippuen puolesta kahteen päivään. Ensemble-sana on musiikin käsitteistöä ja kuvaa yhdessä soittamista. Ensemble-yhteisökoulutus kokoaa työyhteisön yhteisten asioiden ääreen keskustelemaan, kuuntelemaan ja uudistumaan. Koulutuksen aiheena voi olla ajankohtainen yhteisöä puhuttava asia tai työyhteisöviestinnän kestoteema kuten palaute tai työyhteisö muutoksessa.

Ensemble-yhteisökoulutuksessa työyhteisö pääsee pohtimaan ja kehittämään toimintaansa ohjatusti, tuloksellisesti ja turvallisesti. Koulutuksen teemoja käsitellään käytännönläheisesti ja vuorovaikutuksen tuoretta asiantuntijatietoa hyödyntäen. Ensamble-yhteisökoulutus toteutetaan lähi- tai etämenetelmin tilaajan kanssa sovituista aiheista ja kohdennetaan tilaajan tarpeisiin.