Pedacom Logo

Pedacom Oy
Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 17.12.2020

1. Yleistä

Pedacom Oy noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tällä tietosuojaselosteella tiedotamme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta voimme lisätä henkilön Pedacom Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteriin.

2. Rekisterinpitäjä

Pedacom Oy

Y-tunnus: 1032988-9

Kyösti Kallion tie 4 A

00570 Helsinki

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katariina Uitto

Pedacom Oy

katariina.uitto(at)pedacom.fi

+358 44 3292 831

4. Rekisterin nimi

Pedacom Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • laki (yhdistyksen jäsenistä on yhdistyslain mukaan pidettävä luetteloa, jolloin yhdistyksen jäsenien henkilötietojen käsittely on tarpeen yhdistyslain asettamien velvoitteiden perusteella)
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys)

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietoja vastaanottavat:

 • yrityksemme
 • sinä itse, jos keskustelemme esimerkiksi sähköpostitse
 • tilitoimistomme
 • laskutuksesta vastaava yrityskumppanimme (vain laskutustiedot)
 • Google (Analytics, Drive, Ads)

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen ylläpitoon
 • Palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Markkinointiin ja myyntiin
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietoja säilytetään:

 • Sähköpostiarkistossa (poistetaan pyynnöstä)
 • Tarjouspyyntö-, tarjous-, laskutus- ja kirjanpitotietokannoissa (poistetaan pyynnöstä)

6. Rekisterin tietosisältö

Pedacom Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Osoite (mikäli asioit yksityishenkilönä)
 • Puhelinnumero
 • Titteli
 • Yritys, johon henkilö liittyy

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Yritysten yhteyshenkilöt saattavat lisäksi pyytää rekisterinpitäjää lisäämään rekisteriin yrityksestä myös muita yhteyshenkilöitä asiakassuhteen hoitamista varten. Sinulla on lisäksi seuraavat oikeudet henkilötietoihisi:

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Pedacomin järjestelmistä. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä muun maussa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö - aineisto henkilötietoja tai ei.
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, - virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.
 • Muiden vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, lähetä pyyntö sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info(at)pedacom.fi. Voimme tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Vastaamme sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. Evästeet

Kun käyttäjä on hyväksynyt evästeiden käytön, verkkosivustomme käyttää Google Analytics -evästettä voidaksemme tarkastella sivuston liikennettä ja toimintaa.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Edellä mainitun rajoittamatta suoritettaessa toimeksiantoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella tietoja voidaan siirtää toimeksiannon kannalta tarpeellisessa laajuudessa myös Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tietoja ei säilytetä paperisena.

Asiakastietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Yhteys käyttäjän ja palvelimen välillä on suojattu SSL-sertifikaatilla.

11. Tietosuojaselosteen muutosoikeus

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

12. Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info(at)pedacom.fi.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen verkkosivustomme tietosuojaselosteeseen, otathan meihin yhteyttä info(at)pedacom.fi