Pedacom Logo

Työyhteisö- ja tiimikoulutus

Työyhteisö- ja tiimikoulutus

Viestintä on tiimin vahvuus tai toiminnan este

Toimivassa yhteisössä viestintä, pelisäännöt ja yhteiset käytänteet tehdään näkyväksi. Siten yhteisiin sopimuksiin on helppo sitoutua ja toiminnan ennakoitavuus paranee. Työyhteisökoulutus on hyvä keino oppia tunnistamaan ja karsimaan yhteistyön esteitä ja häiriöitä. Toimiva vuorovaikutus edistää sekä työn tuottavuutta että työhyvinvointia.

Pedacomin työyhteisö- ja tiimikoulutukset käsittelevät työyhteisöjen, tiimien ja työryhmien vuorovaikutusosaamista. Työyhteisön ja tiimin on toimittava kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa, vaikka kokoonpanot ja toimintaympäristöt muuttuvat, ja sisäiset roolit uudistuvat. Koulutus voidaan kohdentaa aloittelevalle, kokeneelle tai kriisiytyneelle tiimille ja työyhteisölle. Työyhteisökoulutus on keino lisätä yhteisön ja sen tiimien viestintäosaamista sekä itsetuntemusta vuorovaikutusosaamisen tuoreeseen tutkimustietoon nojautuen.

Palautteita

"Ymmärsin, kuinka tärkeää on ymmärtää toisten käyttäytymistä ja sen, että omalla toiminnalla voi paljon vaikuttaa ilmapiiriin ja tekemisen laatuun."

"Kiitos erinomaisesta koulutuksesta ja rennosta ilmapiiristä! Koulutus sisälsi sopivasti aktiiviteetteja osallistujille. Kiitos!"

"Selkeä ja hyvin vedetty koulutus, jossa oli myös huumoria mukana. Tosi hyvä!!!"

"Kiitokset loistavasta koulutuksesta ja sen kotoisasta ilmapiiristä!"

Kohdentaminen on tärkeää valmennuksen laadun takaamiseksi

Pedacomin Ensemble-ryhmävalmennukset ovat oiva menetelmä tarttua mihin tahansa työyhteisön tai -ryhmän viestinnän kysymykseen tai huoleen. Ryhmävalmennukset lähtevät aina tunnistetusta koulutustarpeesta, joka voi ilmetä kehityskeskusteluissa, arjen vuorovaikutuksessa tai nousta esille työhyvinvointi- tai asiakastyytyväisyyskyselyissä. Koulutustarve tarkennetaan tilaajan kanssa tarjouksen hyväksymisen jälkeen ja täsmennetään ennen koulutusta ryhmäkohtaisella koulutustarvekyselyllä.

Ensemble-ryhmävalmennukset voidaan toteuttaa lähi- ja etämenetelmin, verkkokursseina tai näiden yhdistelmänä. Etätyöskentelyssä hyödynnämme verkkovälitteisiä etätapaamisia sekä itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössämme.

Työyhteisö- ja tiimikoulutusten aiheita:

 • Aloittavan tiimin vuorovaikutus
 • Argumentointitaidot
 • Assertiivisen viestinnän valmennus
 • Jaettu johtajuus tiimeissä
 • Konfliktit työyhteisössä
 • Kuunteleminen ja läsnäolo asiakaspalvelussa
 • Laadukas tiimivuorovaikutus
 • Loukkaavan viestinnän käsitteleminen työyhteisössä
 • Luottamuksen, yhteisöllisyyden ja motivaation rakentaminen
 • Monikulttuurisuus työyhteisössä
 • Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
 • Perehdytys paremmaksi
 • Positiivisen ja rakentavan palautteen antaminen
 • Ryhmäilmiöt tiimivuorovaikutuksessa
 • Someviestinnän sparraus
 • Sähköpostiviestintä
 • Tehokkaat (etä)palaverit
 • Tiimin arvot ja pelisäännöt
 • Tiimin tunnevuorovaikutus
 • Tiimin virtuaalinen fasilitointi
 • Tiimivuorovaikutuksen haasteet
 • Tunnetaidot työssä
 • Tunteet ja asenteet työyhteisöviestinnässä
 • Työyhteisö muutoksessa
 • Viestinnän merkitys työyhteisössä
 • Vlogi- ja podcastvalmennus
 • Vuorovaikutus etätyöympäristössä
 • Yksiköiden välinen viestintä