Pedacom Logo

Koulutukset

Koulutukset

Vuorovaikutukseen ja viestintään panostaminen on kannattava sijoitus

Viestintäosaaminen opitaan, se ei ole synnyinlahja. Henkilöstökoulutus onkin tehokkain tapa kehittää osaajien viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Tiedämme tämän, koska olemme toteuttaneet työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskoulutuksia vuodesta 1996 alkaen.

Viestintätaitoinen henkilöstö toimii tehokkaasti, sitoutuneesti ja innovatiivisesti. Toimivat vuorovaikutussuhteet tuovat työhön myös iloa ja lisäävät työhyvinvointia.

Viestinnän kehittäminen on yrityksen menestykselle kriittisen tärkeää

Me Pedacomissa panostamme koulutusten laatuun ja vaikuttavuuteen. Siksi kohdennamme kaikki koulutuksemme aidosti asiakkaan tarpeisiin. Voit tilata koulutustamme koko henkilökunnalle, tiimille tai yksittäiselle henkilölle. Toteutamme koulutuksia monin erilaisin menetelmin ja laajuuksin. Suunnittelemme koulutuksemme läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja puhumme koulutuksessa asiakasyrityksen kieltä. Järjestämme kaikista sisällöistämme valmennuksia, koulutuksia ja luentoja sekä lähi- että etätoteutuksina.

Toteutustavat

Toteutustapamme ovat kehittyneet pitkän kokemuksen pohjalta. Valikoimastamme löytyy yksilövalmennuksia, luentoja, koulutuksia ja kehittämishankkeita. Sopiva toteutus lisää koulutuksen vaikuttavuutta. Koulutus voidaan toteuttaa reaaliaikaisena lähi- tai etäkoulutuksena, aikatauluriippumattomana verkkojakona tai näiden yhdistelmänä.

Toteutustapojamme ovat Soolo-yksilövalmennus, Tempo-luento, Ensemble-ryhmävalmennus, Andante-kehittämishanke ja Virtuoso-verkkokurssi.

Soolo-yksilövalmennus

Yksittäiselle työntekijälle suunnattu valmennus- ja konsultointipalvelu, joka kohdennetaan valmennettavan yksilöllisiin tarpeisiin. Valmennus koostuu sopimuksen mukaan yhdestä tai useammasta verkkovälitteisestä valmennustapaamisesta.

Valmennukessa osaaja käsittelee valitsemiaan viestintätaidon tai työyhteisövuorovaikutuksen kysymyksiä viestintäkouluttajan kanssa. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi muutoksiin työtehtävän viestintäosaamisessa, erilaisiin vuorovaikutuksen haasteisiin työssä tai oman vuorovaikutuksen uudelleenmuotoiluun työyhteisössä. Valmennusprosessi tukee asiantuntijaa työssään.

Tempo-luento

Työyhteisöille tai -ryhmille kohdennettuja vuorovaikutteisia infopaketteja työyhteisöviestinnän eri teemoista. Nimensä mukaisesti Tempo-luento voi tarpeen mukaan joko vauhdittaa tai rauhoittaa työyhteisön yhteistoimintaa. Luento voidaan kohdentaa eri kokoisille kohderyhmille pienestä tiimistä suurryhmään. Luento on toteutettavissa joko lähi- tai etämenetelmin.

Tempo-luennon voi liittää osaksi työyhteisön kehittämis- tai virkistäytymispäivää, mutta se toimii myös erillisenä kokonaisuutena. Tempo-luento toteutetaan tilaajan kanssa sovitusta työyhteisön ajankohtaisesta teemasta. Luennon sisällöt nojaavat viestinnän ja vuorovaikutuksen tuoreimpaan tutkimustietoon.

Ensemble-ryhmävalmennus

Valmennus kohdennetaan työyhteisölle tai -ryhmälle ja sen kesto on sisällöstä riippuen yleensä puolesta kahteen päivään. Ensemble-ryhmävalmennus kokoaa työyhteisön yhteisten asioiden ääreen keskustelemaan, kuuntelemaan, oppimaan ja uudistumaan. Koulutuksen aiheena voi olla ajankohtainen yhteisöä puhuttava asia tai työyhteisöviestinnän kestoteema kuten palaute tai työyhteisö muutoksessa.

Ensemble-ryhmävalmennuksessa kehitetään työyhteisöä tai työryhmää ohjatusti, tuloksellisesti ja turvallisesti. Koulutuksen teemoja käsitellään käytännönläheisesti ja vuorovaikutuksen tuoretta asiantuntijatietoa hyödyntäen. Koulutus voidaan toteuttaa lähi- tai etämenetelmin.

Andante-kehittämishanke

Asiakasyritykselle suunniteltu kattava koulutuskokonaisuus. Andante-hankkeet ovat suosittuja, vahvasti asiakaslähtöisiä kokonaisuuksia, joissa kehitämme yrityksen vuorovaikutusosaamista pitkäjänteisesti yli yksikkörajojen. Kokonaisuuden suunnittelun yhteydessä laadimme tarvittaessa asiakasyritykselle hankekohtaisen koulutussuunnitelman.

Kehittämishanke on toimiva ratkaisu, kun jokin teema työyhteisössä tarvitsee enemmän aikaa, koskettaa eri osastoja ja vaatii tulla käsitellyksi koko työyhteisön kanssa. Suosittelemme hanketta esimerkiksi silloin, kun yritys on siirtymässä uudenlaiseen toimintakulttuuriin tai haluaa täsmentää koko yritystä koskevia pelisääntöjä. Tyypillisesti Andante-kehittämishankkeet kestävät puolesta vuodesta ylöspäin.

Virtuoso-verkkokurssi

Yrityskohtaiset verkkokurssit suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaan sekä osallistujien tarpeita kuunnellen. Verkkokursseilla käytämme lähtökohtaisesti omaa oppimisympäristöämme, mutta sovittaessa jakso voidaan toteuttaa myös asiakkaan oppimisympäristöön.

Verkkokurssi sisältää erilaisia vuorovaikutteisia verkkomateriaaleja ja kohdennettuja sisältöjä. Vaihtelevat työtavat edistävät oppimismotivaatiota ja siksi laadimme kursseille monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten videoluentoja, keskustelutallenteita tai podcasteja, lukuaineistoja, itsearviointitestejä ja työssäoppimistehtäviä. Verkkokoulutus on innostava työssäoppimisen tapa, jossa vuorovaikutus kollegojen kanssa lisää oppimiskokemuksen merkityksiä.