Pedacom Logo

Esiintymiskoulutus

Esiintymiskoulutus

Esiintymistaito on työelämän perustaito

Esiintymistaito on tärkeä osa monen asiantuntijan työtä. Onnistunut esiintyminen on avaintekijä myynnissä ja markkinoinnissa, asiakassuhteissa sekä sisäisessä viestinnässä. Tästä huolimatta esiintymiseen liittyy edelleen paljon haasteita, kuten jännittämistä, pulmia yleisövuorovaikutuksen rakentamisessa tai kehitettävää esityksen havainnollistamisessa ja vaikuttavuudessa.

Pedacomin esiintymiskoulutus kehittää esiintymistaitoa turvallisessa ilmapiirissä, asiantuntevassa ohjauksessa ja aidosti hyödyllisen palautteen avulla. Koulutus suunnitellaan sekä yrityksen että osallistujien tarpeista käsin. Koulutuksessa osallistujat saavat käytännön apua henkilökohtaisiin esiintymistaidon kysymyksiin, esiintymisjännitykseen, vakuuttavan esityksen suunnittelemiseen, vaikuttamiseen, vuorovaikutteisuuteen ja yleisökontaktin rakentamiseen.

Palautteita

"Sain esiintymisvarmuutta! KIITOS!"

"Kiitos paljon, koulutus oli asiantunteva ja opin paljon esiintymisestä. Päivä oli myös virkistävää vaihtelua työpäiviin."

"Koulutuksessa oli lämmin ja rakentava ilmapiiri, ihanaa jakaa ajatuksia ja oppia uutta esiintymisestä. Kollegojen kohtaaminen ja uuden rakentaminen asiakasesiintymiseen oli ihan parasta. Kouluttaja oli löytänyt yrityksemme syvimmän tarkoituksen!"

"Koulutus opetti paljon muustakin kuin esiintymisestä. Oli hienoa hahmottaa oma rooli viestijänä työn kokonaisuudessa. Miten eri tilanteet helpottuvat, kun kelaa läpi arvot ja tavoitteet ja pitää ne sitkeästi mielessä."

Esiintymiskoulutus kehittää sekä yksilön että yhteisön viestintätaitoja

Esiintymisvalmennuksessa oppii tehokkaasti monia viestinnän osataitoja, kuten perustelemista, kohdentamista, havainnollistamista tai kontaktin luomista. Toisaalta esiintymisen oppiminen syventää ja jäsentää lisäksi toimivan vuorovaikutuksen perustoja; itseymmärrystä ja -tuntemusta.

Esiintymiskoulutus voidaan toteuttaa monella tavalla. Perinteisen lähitoteutuksen rinnalle asiakkaamme ovat löytäneet myös resurssitehokkaat etäkoulutuksemme sekä yritys- tai työyhteisökohtaiset verkkokurssit.

Esiintymisen ryhmävalmennuksessa päästään käsittelemään esiintymistaidon lisäksi muun muassa sitä, miten yrityksen tuotteista ja palveluista kannattaa puhua asiakkaille tai sidosryhmille tai sitä, miten asiakkaat kokevat ja näkevät yrityksen ja sen palvelut. Koulutuksessa voidaan myös tehdä sopimuksia muun muassa siitä, mitä ja miten asiakkaille kerrotaan tai puhutaan yrityksen asioista.

Esiintymisen yksilö- tai pienryhmävalmennuksessa käsiteltävät aiheet voivat olla henkilökohtaisempia, kuten jännittäminen tai tunteiden ja vastustuksen kohtaaminen esiintymisessä. Yksilö- tai pienryhmävalmennuksissa suosittelemme verkkojaksoa yhdistettynä muutamaan (etä)ohjaustapaamiseen.

Esiintymiskoulutuksen aiheita:

 • Esiintyjän argumentointitaidot
 • Esiintyminen asiakastilanteissa
 • Esiintyminen etäkanavissa
 • Esiintyminen muutostilanteissa
 • Esiintymisvarmuuden kehittäminen
 • Esiintymisvuorovaikutuksen haasteet
 • Esityksen havainnollistaminen
 • Jännittämisestä esiintymisvarmuuteen
 • Tasalaatuinen asiakasesiintyminen
 • Tunteiden ja asenteiden kohtaaminen esiintymisessä
 • Vaikuttavan esiintyjän viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Vlogi- ja podcast-valmennus
 • Yleisökontaktin tehostaminen ja vuorovaikutteinen esiintyminen