Pedacom Logo

Asiakaspalvelukoulutus

Asiakaspalvelukoulutus

Asiakaspalvelun laatu on yrityksen käyntikortti ja menestyksen avain

Palvelun tuloksellisuus, asiakaslähtöisyys ja onnistunut asiakaskokemus kuuluvat koko yritykselle. Siksi palvelujen kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon mahdollisimman laajasti koko henkilökunta.

Pedacomin asiakaspalvelukoulutus tuo yrityksen asiakaspalveluosaamisen näkyväksi ja tehokkaaseen käyttöön. Suositut asiakaspalvelukoulutuksemme ja kehittämishankkeemme ovat käytännönläheisiä ja kohdennettuja. Koulutuksissa käsittelemme asiakaspalvelun periaatteita ja pelisääntöjä sekä haasteita ja kipupisteitä. Käytännönläheiset koulutukset kehittävät tehokkaasti viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä yksilö- että yhteisötasolla.

Palautteita

"Koulutuksen sisältö oli hienosti räätälöity juuri meidän työyhteisömme näkökulmasta ja tarpeisiin."

"Sain paljon hyvää ja myös sellaista, mitä en osannut odottaa tai toivoa."

"Kouluttaja oli rohkaiseva, kannustava ja substanssiosaaminen erinomainen. Kiitos! On mahtavaa, että työnantaja järjestää ja hankkii huiput kouluttajat."

"Koulutus tarjosi sujuvan ja sympaattisen foorumin pohdiskella ajankohtaisia käytäntöjä yhdessä."

Pelisäännöt sitouttavat

Asiakaspalvelukoulutus voidaan toteuttaa monella tavalla. Ensemble-ryhmävalmennuksissa voidaan pureutua ajankohtaiseen asiakaspalvelun teemaan, luoda ja täsmentää yhteisiä palvelun pelisääntöjä tai vahvistaa sitoutumista sovittuihin toimintatapoihin. Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa lähi- ja etämenetelmin sekä näiden yhdistelmänä. Etätyöskentelyssä hyödynnämme verkkovälitteisiä etätapaamisia sekä itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössämme.

Mikäli koulutustarve koskettaa yrityksen eri työryhmiä, yksiköitä tai organisaatiotasoja, suosittelemme tilaamaan tarjouksen Andante-kehittämishankestamme. Hankkeistus luo edellytykset koulutuksen laajemmalle vaikuttavuudelle. Se on myös kustannustehokas koulutusratkaisu, kun kyseessä on useampi samansisältöinen ryhmätoteutus.

Asiakaspalvelukoulutuksen aiheita:

 • Asiakaskokemus ja asiakaslähtöisyys
 • Asiakaspalvelijan työhyvinvointi
 • Asiakaspalvelijan viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Asiakaspalvelun laatu
 • Asiakkaan voimakkaiden tunteiden kohtaaminen
 • Chat-palvelu
 • Haasteelliset asiakaspalvelutilanteet
 • Puhelinpalvelu
 • Sähköpostipalvelu
 • Tasalaatuinen asiakasesiintyminen
 • Tunteet ja asenteet asiakaspalvelussa