Pedacom Logo

Johdon ja esimiesten koulutus

Johdon ja esimiesten koulutus

Johdon ja esimiesten viestintätaidot ovat yrityksen menestyksen ytimessä

Johtamisvuorovaikutus ja esimiestyö ovat tie hyvinvoivaan yhteisöön. Työyhteisön tehokkuus, sitoutuminen ja motivaatio nojaavat esimiesten tai esihenkilöiden, lähijohtajien ja johtajien vuorovaikutusosaamiseen. Vuorovaikutusosaamisen kehittäminen on tärkeä tuki johdolle ja esimiehille sekä merkittävä panostus koko yrityksen menestykseen ja hyvinvointiin. Johdon ja esimiesten koulutuksessa paneudumme vuorovaikutuksen erityiskysymyksiin yrityksen ja osallistujien lähtökohdista käsin. Koulutuksessa hyödynnetään tuoreinta johtamisviestinnän tutkimustietoa. Onnistuneella johtamisvuorovaikutuksella saavutetaan tavoitteita ja tehdään tulosta.

Palautteita

"Kiitos, kouluttajalle turvallisesta ja lämminhenkisestä otteesta valmennuksessa; ei tarvinnut jännittää itsensähäpäisyä :)"

"Kouluttaja loi otolliset, turvalliset puitteet keskusteluille ja omalle syvällisemmällekin pohdinnalle vuorovaikutuksesta. Sain runsaasti ideoita jatkokehittelyyn. Innostavaa! Kiitos!"

"Koulutus syvensi ymmärrystäni erilaisista tavoista viestiä ja kommunikoida ihmisten kanssa sekä sitä, miten iso rooli itselläkin on työilmapiirin luomisessa."

"Vaikka itselleni asioissa oli myös tuttua, nyt niihin sai ihan uuden näkökulman. Esimerkiksi koko yhtiön tasolla tapahtuva viestintävälineiden uudistus sai tämän koulutuksen avulla selkeämmän viitekehyksen."

Johdon vuorovaikutusosaaminen on monien odotusten kohteena

Yrityksen avainhenkilöinä johto ja esihenkilöt ovat paineiden ja tulkintojen kohteena, toisaalta kiire ja vastuut lisäävät yksinäisyyden kokemusta. Oikea-aikainen ja laadukas viestintäkoulutus tuo helpotusta työn vaatimuksiin ja lisää johtajan tai esihenkilön osaamista sekä hyvinvointia.

Viestintävalmennuksen suunnitteleminen lähtee aina yksilön tarpeesta. Toive valmennukselle voi ilmetä kehityskeskustelussa tai ilmetä yksikköpalautteiden kautta. Kun koulutustarve on löytynyt, on hyvä hetki miettiä, onko kyse yksilöllisestä tarpeesta vai edistäisikö asiaa koko yksikön tai yhteisön kietominen mukaan valmennukseen. Toisaalta johtajan ja esimiehen aseman erityisyyden vuoksi on tärkeä varmistaa heille henkilökohtainen tai vähintäänkin vertaisryhmätason koulutus ja tuki.

Pedacomin koulutukset johdolle ja esihenkilöille voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmävalmennuksina. Mikäli johtajan tai esihenkilön kehittymistarve on hyvin henkilökohtainen tai sensitiivinen, suosittelemme soolo-yksilövalmennuksia. Ne tarjoavat luottamuksellisen foorumin käsitellä omaan työhön liittyviä vuorovaikutuksen ja viestinnän haasteita asiantuntevassa ja kokeneessa ohjauksessa. Valmennus voi toimia täsmäapuna akuutissa haasteellisessa tilanteessa tai pidempikestoisena valmennuksena sisältäen etäohjaustapaamisia ja räätälöityä verkkovalmennusta. Tarvittaessa soolo-valmennukseen voidaan yhdistää myös johtaja/esimiespari tai -pienryhmä, mikäli koulutustarpeet ja keskinäiset suhteet tätä tukevat.

Ryhmävalmennukset sopivat puolestaan johto- tai esimiesryhmien kehittämistyöhön. Kyseessä voi olla koko yritystä koskeva muutos- tai kehittämisprosessi, jonka läpivieminen edellyttää vastuuhenkilöiden yhteisen näkemyksen kirkastamista. Toisaalta ryhmätason valmennuksissa voidaan saavuttaa ryhmän parempaa hitsautumista yhteen tai käsitellä yleisempää viestinnän ja vuorovaikutuksen kysymystä peilaten sitä työn arkeen.

Johdon ja esimiesten koulutusten aiheita:

 • Aloittavan johtajan vuorovaikutusosaaminen
 • Asiakaspalvelun johtaminen
 • Esihenkilön viestintäroolit ja -vastuut
 • Esimiehen tai johtajan someviestinnän sparraus
 • Esimiehen tai johtajan vlogivalmennus
 • Esimiehen tunnetaidot
 • Esimiehen viestintävarmuuden kehittäminen
 • Esimies perehdyttäjänä
 • Esimiestyö muutostilanteissa
 • Etäjohtaminen
 • Haasteelliset esimiestilanteet
 • Johtajan tai esihenkilön työhyvinvointi
 • Johtajan tai esihenkilön viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Johtajana kasvaminen
 • Johtoryhmän vuorovaikutusvalmennus
 • Kehityskeskusteluvalmennus
 • Konfliktit työyhteisössä
 • Kuunteleminen ja läsnäolo lähijohtamisessa
 • Laadukas johtoryhmävuorovaikutus
 • Loukkaavan viestinnän käsitteleminen työyhteisössä
 • Luottamuksen, yhteisöllisyyden ja motivaation rakentaminen
 • Lähijohtajan viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Tiimin virtuaalinen fasilitointi
 • Tunteiden ja asenteiden kohtaaminen lähijohtamisessa
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Työyhteisön osallistaminen viestinnän keinoin
 • Vuorovaikutuksen haasteet esimiestyössä