Niin hyvää kuin sosiaalinen tuki onkin, sen antaminen ja vastaanottaminen voi synnyttää myös ristiriitoja ja hämmennystä.
-Maiju Ranta-
Maiju Ranta

Vuorovaikutustyö on aktiivista ja energiaa vievää toimintaa, jossa työntekijän motivaatio ja jaksaminen ovat merkittävässä asemassa. Millaisia ovat työn kuormitustekijät? Miten niihin voidaan reagoida ennakoivasti? Millaisin keinoin yksilön ja yhteisön jaksamista voidaan ylläpitää?

Kollegiaalinen tukeminen auttaa yksilöitä jaksamaan työssään. Tuen tavoitteena on auttaa yksilöitä hallitsemaan emotionaalisia, tiedollisia, sosiaalisia ja toiminnallisia rasitteita erilaisissa stressaavissa tilanteissa. Tuki voi olla emotionaalista, tiedollista tai välineellistä. Se voi olla kuuntelemista, keskustelemista, ongelmanratkaisua, lohduttamista, neuvomista tai vaikka konkreettista työapua. Tuen merkitys on suurempi kun sitä saa vertaiselta. Siksi työyhteisön vuorovaikutuskäytäntöjä on tärkeä kehittää yhteisöllisempään suuntaan. Tuen antaminen on  vuorovaikutustaito, jota voi oppia ja kehittää.

Pedacomin koulutuksessa vuorovaikutustyön kuormitusta ja työssäjaksamista käsitellään luottamuksellisesti. Koulutuksissa voidaan esimerkiksi luoda pelisääntöjä kollegiaaliselle tukemiselle työyhteisössä tai harjoitella tukea välittävää viestintää. Koulutuksesta hyötyvät etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä muut vaativaa ihmissuhdetyötä tekevät asiantuntijat.

[Alt-Text]