Verkkovalmennus
ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkovalmennukset sopivat nopeisiin ja täsmällisiin koulutustarpeisiin.

Verkkovalmennusten etuja ovat

  • lyhyt kesto

  • tehokkuus

  • oikea-aikaisuus

  • aiheiden täsmämällisyys

  • nopea toteutussykli

  • edullisuus.


Tilaa meiltä webinaareja tai etäohjausta yksilöille ja ryhmille.

Vuorovaikutteiset verkkovalmennukset sopivat osaksi aamiaistapaamista, kehittämispäivää tai yksikkökokousta.

 
 
[Alt-Text]