Koulutuksessa tarkastelemme puheen ja havaintomateriaalin suhdetta sekä visuaalisen kerronnan mahdollisuuksia esiintymistaitojen osana.
-Katariina Hollanti-
Katariina Hollanti

Presentaatiot, puheenvuorot ja keskustelunalustukset kuuluvat yhä useammalla työn arkipäivään. Esiintyminen saattaa liittyä osaksi toimenkuvaa joko suunnitellusti tai toimenkuvan muutoksen seurauksena. Esiintymistyötä tekevällä ei välttämättä ole koulutusta ja kokemusta esiintymistilanteista tai ne saatetaan kokea epämiellyttäväksi osaksi työtä. Jotkut taas kokevat esiintymisen merkittävänä ja mielenkiintoisena osana työnkuvaa ja he haluavat kehittyä yhä paremmiksi puhujiksi.

Pedacomin koulutuksissa osallistujat kehittävät esiintymistaitojaan omista lähtökohdistaan käsin. Jokainen pääsee harjoittelemaan esiintymistä turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä. Osallistujat valmistavat rakenteellisen esityksen ja laativat diamateriaalit. Esityksistä saa palautetta sekä kouluttajalta että ryhmäläisiltä. Pidemmissä koulutuskokonaisuuksissa osallistujilla on mahdollista muuttaa esitystään palautteen perusteella.

Esityksen vakuuttavuus lisääntyy varmuuden kehittymisen myötä ja sitä voidaan merkittävästi tehostaa erilaisten havainnollistamisen keinojen avulla. Koulutuksessa osallistujat vievät eteenpäin omaan työhön liittyvää esitystä muun muassa kohdentamisen, yleisösuhteen luomisen sekä sanoman tiivistämisen avulla.

[Alt-Text]