Työyhteisö- ja tiimikoulutus

Viestintä voi olla työyhteisön ja sen tiimien tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan tekijä tai sen este. Sen vuoksi viestintä on tehtävä näkyväksi ja sen merkitys kaikessa toiminnassa ymmärrettäväksi. Yhteisön viestintää kehittämällä voidaan tunnistaa ja poistaa ongelmakohtia, mutta yhtä lailla se auttaa myös ymmärtämään paremmin työn arvon ja yhteistyön voiman. Yhteisön vuorovaikutusprosessien kuvaaminen auttaa tunnistamaan toimenpiteet vuorovaikutuksen tehostamiseksi. Sujuva viestintä ja toimivat vuorovaikutusprosessit edistävät sekä työn tuottavuutta että hyvinvointia työyhteisössä. 

Tiimityöskentelyssä vaaditaan korkeampaa vuorovaikutusosaamista kuin työparityöskentelyssä. Tiimin on toimittava tehokkaasti erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Tiimin kokoonpano saattaa muuttua ja yhteisössä vallitsevat roolit vaihtua. Tiimi elää myös omaa elämäänsä, sillä on oma kehityskaarensa kulttuurinsa ja norminsa. Nämä tiimin piirteet vaikuttavat yksittäisten jäsenten toimintaan ja siksi niistä tietoisena oleminen edistää tehokasta ja ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta. 

Tiimivalmennuksista hyötyvät hyvin monimuotoiset ja -alaiset työtiimit. Koulutuksissa voidaan esimerkiksi purkaa tiimien sisäisiä jännitteitä toiminnan tehostamiseksi, pohtia tiimien sisäisiä rooleja tai luoda toiminnan pelisääntöjä. Tutustu koulutuspaketteihimme ja tilaa tarjous!

[Alt-Text]