Työyhteisö- ja tiimikoulutus

Viestintä on tehokkaan toiminnan tekijä tai este. Sen vuoksi viestintä pitää tehdä näkyväksi ja ymmärrettäväksi kaikessa toiminnassa. Yhteisön viestintää kehittämällä tunnistetaan ja poistetaan ongelmakohtia. Toisaalta toimiva vuorovaikutus edistää sekä työn tuottavuutta että työhyvinvointia. 

Tiimeissä ja työryhmissä tarvitaan erityisen paljon vuorovaikutusosaamista. Tiimin on toimittava tehokkaasti kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa, vaikka tiimin kokoonpano tai toimintaympäristö muuttuu ja sisäiset roolit vaihtuvat.

Koulutus voidaan kohdentaa koko työyhteisölle sekä aloittelevalle, kokeneelle tai kriisiytyneelle tiimille. Koulutuksessa lisäämme yhteisön ja tiimin itsetuntemusta, keskustelemme vuorovaikutuskäytänteistä ja peilaamme niitä tuoreimpaan tutkimustietoon. Koulutuksissa työstämme myös tiimin arvoja ja yhteisiä pelisääntöjä.

Koulutuksen sisältöjä ovat:

  • Aloittavan tiimin valmennus

  • Toimivan tiimin pelisäännöt

  • Työyhteisö tai tiimi muutoksessa

  • Työyhteisövuorovaikutus ja -viestintä

  • Vuorovaikutus etätiimeissä

TILAA TARJOUS

[Alt-Text]