Työhyvinvointikoulutus

Työyhteisön hyvinvointi on elintärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Vain hyvinvoivat työntekijät ovat sisäisesti motivoituneita työskentelemään tavoitteellisesti. Mitä hyvinvointi käytännössä tarkoittaa ja miten siitä huolehditaan? Millaisia viestinnällisiä keinoja voidaan käyttää hyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä?

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu koko työyhteisölle. Etenkin niissä yhteisöissä, joissa työn sisältö itsessään on henkisesti kuormittavaa, on työhyvinvoinnista pidettävä huolta. Yhteisön on kannateltava itseään, jotta se jaksaa kohdata työn mukanaan tuomat haasteet.

Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä tarvitaan ihmissuhteisiin ja ryhmän toimintaan keskittynyttä vuorovaikutusosaamista. Kun tietoisuus ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta lisääntyy, on helpompi kohdata yhteisössä vaikuttavia erilaisia ihmisiä. Pedacomin työhyvinvointiin keskittyvistä koulutuksista hyötyvät sekä esimiehet että työntekijät. Tutustu koulutuspaketteihimme ja tilaa tarjous!

[Alt-Text]