Pedacom Logo

Andante-kehittämishanke

Andante-kehittämishanke

Andante-kehittämishanke on asiakasyritykselle suunniteltu kattava koulutuskokonaisuus. Andante on musiikkisanastoa ja kuvaa yhdessä kävelemistä, mutta se tarkoittaa myös ajan antamista kehittämiselle. Hankkeet ovat suosittuja, vahvasti asiakaslähtöisiä kokonaisuuksia, joissa kehitämme yrityksen vuorovaikutusosaamista pitkäjänteisesti yli yksikkörajojen. Kokonaisuuden suunnittelun yhteydessä laadimme tarvittaessa asiakasyritykselle hankekohtaisen koulutussuunnitelman.

Andante-kehittämishankkeemme ovat toimiva ratkaisu, kun jokin teema työyhteisössä tarvitsee enemmän aikaan, koskettaa eri osastoja ja vaatii tulla käsitellyksi koko työyhteisön kanssa. Suosittelemme hanketta esimerkiksi silloin, kun yritys on siirtymässä uudenlaiseen toimintakulttuuriin tai haluaa täsmentää koko yritystä koskevia pelisääntöjä. Tyypillisesti Andante-kehittämishankkeet kestävät puolesta vuodesta ylöspäin.