Tekstitaitojen koulutus

Asiantuntijateksteillä välitetään tietoa, annetaan ohjeita ja raportoidaan tapahtumista. Niiden avulla pidetään myös yllä asiakas- ja sidosryhmäsuhteita, markkinoidaan ja käynnistetään toimintaa. Työelämän tekstitaitojen koulutuksessa keskitymme kehittämään työelämäteksteistä asiakaslähtöisiä, ymmärrettäviä ja huoliteltuja. 

Tekstien luettavuuteen, vakuuttavuuteen ja viestinnällisyyteen voidaan vaikuttaa hiomalla tekstien rakennetta, muotoa ja tyyliä. Valmennuksessa käsitellään osallistujien kirjoittamia tekstejä, joista he saavat palautetta sekä kouluttajalta että muilta koulutukseen osallistuvilta. Koulutuksessa palautetaan myös mieleen kielenhuollon keskeisiä asioita, tarkastellaan tekstejä kokonaisuuksina ja perehdytään muun muassa tekstien sidosteisuuteen ja informaation kulkuun.

 Koulutuksen sisältöjä ovat:

  • Asiatekstit viestiviksi 

  • Kielen- ja tekstinhuollon tehovalmennus

  • Tekstiklinikka  

  • Ymmärrettävää yleiskieltä

[Alt-Text]