Somekoulutus

Vuorovaikutus somessa perustuu yrityksen arvoihin ja strategiaan sekä asiakkaiden tai sidosryhmien odotuksiin. Yrityksen kannalta olennaista on, että somevuorovaikutus tuottaa haluttua imagoa. 

Somekoulutuksissa keskitymme vuorovaikutuksen luomiseen ja rakentamiseen verkossa. Vaikka vuorovaikutteiseen someen on käytettävissä hyvin monenlaisia alustoja, työyhteisöjen yhteiset pelisäännöt vuorovaikutus-käytänteistä saattavat puuttua tai mietityttää. Koulutuksessa kehitämme vuorovaikutteista ja vastaanottajalähtöistä verkkokirjoittamista yrityksenne valitsemilla alustoilla.

Koulutuksen sisältöjä ovat:

  • Markkinoinva verkkovuorovaikutus

  • Vuorovaikutteinen verkkokirjoittaminen

  • Blogikirjoittaminen

  • Chatvuorovaikutus

[Alt-Text]