Puhetyötä tekevän äänenkäyttö

Puhetyö on keskeisessä asemassa useimmissa ammateissa, mutta erityisesti äänenkäyttö on tärkeää muun muassa opettajille, puhelintyötä tekeville tai työssään esiintyville. Puhetyössä tarvitaan laadukasta ääntä, joka kestää työn tuottaman rasituksen. Hyvä äänenlaatu ja puheen selkeys mahdollistavat toimivan viestinnän työelämän vaativissakin vuorovaikutustilanteissa, kuten yleisöpuhetilanteissa, kokouksissa ja neuvotteluissa, asiakas- ja puhelintyössä tai opetustilanteissa.  

Ääniongelmat ja puutteellinen äänenkäyttö vaikuttavat heikentävästi puhujasta syntyviin vaikutelmiin muun muassa uskottavuudesta tai luotettavuudesta, puhujasta ja hänen asiastaan tehtäviin tulkintoihin sekä siihen miten puhujaa keskitytään ja motivoidutaan kuuntelemaan. Puhujalle itselleen ääniongelmat voivat aiheuttaa työhyvinvoinnin heikkenemistä, kohtaamisen välttelyä tai haluttomuutta puhua työn keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Pedacomin äänenkäytön koulutuksissa koulutettavat saavat tietoa tarkoituksenmukaisesta äänenkäytöstä, äänen huollosta ja harjoittamisesta. Koulutuksessa osallistujat oppivat havainnoimaan omaa ääntään, ymmärtämään äänen merkityksen osana vuorovaikutusta sekä tutkimaan oman äänenkäyttönsä viestinnällisiä ja ilmaisullisia mahdollisuuksia. Harjoittelun avulla osallistujat oppivat ennaltaehkäisemään äänen liikarasitusta, kehittämään äänenlaatua, kantavuutta ja ilmaisukykyä sekä artikulaation selkeyttä. Koulutuksessa käytettävät harjoitukset perustuvat uusimpaan äänenkäytön tieteelliseen tutkimukseen.

Valitsemme koulutuksen sisällöt sekä käytettävät menetelmät osallistujien yksilöllisten tarpeiden, työn vaatimusten sekä koulutuksen keston mukaan. 

[Alt-Text]