Palvelun kehittäminen on koko yhteisön asia.

Palvelun kehittäminen on koko yhteisön asia.

Yrityksen maineeseen vaikuttavat asiakkaiden kokemukset kaikista palvelutilanteista. Siksi asiakastyötä tekevien palveluosaaminen on yrityksille elintärkeää. Palvelun kehittäminen on erityisen ajankohtaista, kun palvelukanavat monimuotoistuvat tai palvelun sisällöt ovat vaativia. Vaikka chatbotit ja tekoäly voivat auttaa palvelun kehittämisessä paljon, asiakkaiden kanssa työskentelevien viestintätaidot säilyvät palvelun ytimessä. Asiakaspalvelukoulutus auttaa yksilöitä ja koko yhteisöä nostamaan palvelun laatua, asiakaskokemusta ja jopa yrityksen imagoa. 

Yhä useammin asiakaspalvelutyötä tekevät kohtaavat asiakkaansa viestintävälineen kautta. Asiakaspalvelukoulutuksissa keskitymme asiakaspalveluviestintään kasvokkaisissa asiakaskohtaamisissa, puhelin- ja chatpalvelussa sekä asiakassähköposteissa. Puhelin, chat tai sähköposti tuovatkin monia haasteita vuorovaikutukseen. Näköyhteyden puuttuminen vaikeuttaa asiakkaan ohjaamista tai neuvomista ja ymmärrystä lisääviä sanattoman viestinnän tulkintoja tehdään äänensävystä ja -väristä tai luetaan rivien välistä. Pedacomin koulutuksissa harjoitellaan viestinnän selkiyttämistä, keskustelun rajaamista ja juoksuttamista. Näin asiakaspuheluihin saadaan lisää energiaa, tuloksellisuutta ja tehokkuutta.

Koska laadukas ja vuorovaikutteinen asiakaspalvelu vaatii taitoa, Pedacomin asiakaspalvelukoulutuksessa harjoitellaan asiakaspalvelutyössä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Keskeisiä teemoja ovat parempi asiakaskokemus, tasalaatuinen palvelu sekä asiakaspalvelun johtaminen. Palvelukoulutuksissa käsittelemme myös erilaisten asiakkaiden ja haasteellisten asiakaspalvelutilanteiden kysymyksiä sekä asiakas- että työntekijäkokemuksen näkökulmasta. Osallistujat saavat valmiuksia työskennellä johdonmukaisesti ja ammattitaitoisesti vaativissakin palvelutilanteissa.

Laadukas asiakaspalvelu vaatii yritykseltä panostamista. Asiakaspalvelukoulutuksistamme hyötyvät esimerkiksi puhelin- tai chatpalvelua tekevät, palveluneuvojat, terveydenhuollon ammattilaiset tai vaativaa sisältöä asiakkaiden kanssa käsittelevät asiantuntijat. Tehokkainta palveluvuorovaikutuksen kehittäminen on, kun työhön osallistuvat sekä johto että palvelusta vastaavat yksiköt. 

Pedacom on toteuttanut lukuisia asiakaspalvelun kehittämishankkeita hyvin erilaisille yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Yrityksen palvelun kehittämiseen erikoistuneet kouluttajamme edistävät tehokkaasti yrityksenne onnistuneita asiakaskokemuksia ja henkilöstön hyvinvointia. 

[Alt-Text]