Kehittämishankkeiden myötä olemme saaneet syvää oppia yritysten asiakaspalvelun luonteesta sekä haasteista ja mikä ihaninta, myös ystäviä.
-Katariina Hollanti
Kata_mv-2.jpg

Laadukas asiakaspalvelu -koulutuskokonaisuudessa asiakaspalvelutyötä lähestytään työn tavoitteiden ja asiakaskokemuksen näkökulmasta. Pedacomin kouluttajat uskovat, että asiakaspalvelun kokonaislaatu koostuu niin palvelun tai tuotteen kuin vuorovaikutuksenkin laadusta. Yrityksen maineeseen vaikuttavat asiakkaiden kokemukset kaikista vuorovaikutustilanteista, joissa heidän asiaansa hoidetaan. Laadukkaalla vuorovaikutuksella voidaan saavuttaa paljon, jopa paikata tuotteisiin liittyviä ongelmia. Asiakaspalveluosaaminen auttaa yksilöitä ja koko yhteisöä nostamaan yrityksen imagoa.

Pedacom on toteuttanut asiakaspalvelukoulutuksia sekä kehittämishankkeita hyvin erilaisille yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Asiakaspalvelukoulutuksesta hyötyvät esimerkiksi puhelinpalvelutyötä tekevät, palveluneuvojat, terveydenhuollon ammattilaiset tai vaativaa sisältöä asiakkaiden kanssa käsittelevät asiantuntijat.

Kehittämishankkeissa Pedacom tuottaa asiakasyritykselle yhdessä osallistujien ja tilaajan kanssa asiakaspalvelun käsikirjan, hyvän palvelun huoneentaulun sekä asiakaspalvelun pelisäännöt.

[Alt-Text]