Pedacom Logo

Tekstitaitojen koulutus

Tekstitaitojen koulutus

Tekstit ja niiden kirjoittaminen ovat tärkeässä roolissa yrityksen kaikessa toiminnassa. Tekstitaitoja kehittämällä voidaan lisätä helposti yrityksen vaikuttavuutta sekä työn sujuvuutta.

Pedacomin tekstitaitojen koulutuksessa keskitymme kehittämään teksteistä vastaanottajalähtöisiä, ymmärrettäviä ja huoliteltuja. Tekstien luettavuuteen, vakuuttavuuteen ja sujuvuuteen voidaan vaikuttaa. Taitava tekstintekijä osaa hioa tekstien rakennetta, muotoa ja tyyliä.

Koulutuksessa palautetaan mieleen kielenhuollon keskeiset kysymykset ja tarkastellaan tekstien sidosteisuutta ja informaation kulkua. Käsittelemme koulutuksessa esimerkkitekstejä, joita analysoimalla osallistujat voivat tunnistaa tekstien yleisimmät kompastuskivet välttääkseen niitä omissa kirjoituksissaan.

Tekstitaitojen koulutus voidaan toteuttaa monella tavalla. Tutustu alla koulutusten toteutustapoihin ja tilaa tarjous.

Laadimme tekstitaitojen koulutusta useista teemoista, joita ovat esimerkiksi:

 • Selkeä asiateksti
 • Ymmärrettävä yleiskieli
 • Selkokieli
 • Kielen- ja tekstinhuolto
 • Sähköpostiviestintä
 • Asiantuntijan tekstitaidot
 • Vuorovaikutteiset tekstit Teamsissa
 • Teksti esiintymisen havainnollistamisessa
 • Vuorovaikutteinen verkkokirjoittaminen
 • Blogikirjoittaminen
 • Tekstintulkinnan taidot
Soolo-yksilövalmennus

Soolo-yksilövalmennus

Soolo-yksilövalmennus on yksittäiselle työntekijälle suunnattu valmennus- ja konsultointipalvelu.

Lue lisää Soolo-valmennuksesta.
Tempo-luento

Tempo-luento

Tempo-luennot ovat vuorovaikutteisia infopaketteja työyhteisöviestinnän eri teemoista.

Lue lisää Tempo-lyhytluennosta.
Ensemble-yhteisökoulutus

Ensemble-yhteisökoulutus

Ensemble-yhteisökoulutus on työyhteisölle kohdennettu koulutus, jonka kesto on sisällöstä riippuen puolesta päivästä kahteen päivään.

Lue lisää Ensemble-koulutuksesta.
Andante-kehittämishanke

Andante-kehittämishanke

Andante-kehittämishanke on asiakasyritykselle suunniteltu kattava koulutuskokonaisuus, jonka kesto on tyypillisesti puolesta vuodesta ylöspäin.

Lue lisää Andante-kehittämishankkeesta.