Valtakunnallisesti toimivan yrityksemme kouluttajat ovat
viestinnän ja vuorovaikutuksen huippuosaajia.

Pedacomin henkilöstö on sitoutunut puheviestinnän tieteenalaan. Kaikilla yrityksemme asiantuntijoilla on pedagoginen pätevyys.

 

Ydintiimi

Katariina Hollanti, FM

Perustaja, toimitusjohtaja, viestintäkouluttaja

katariina.hollanti(at)pedacom.fi
+358 44 3292831


Katariina on Pedacomin tiiminvetäjä sekä taloushallinto- ja laatuvastaava. Hän toimii tiimin sisäisenä konsulttina koulutusten ja koulutushankkeiden sisällöntuotannossa sekä kouluttaa joissakin hankkeissa myös itse. Katariina on kouluttanut viestintää monipuolisesti lukuisissa yrityksissä ja organisaatioissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Kouluttajana hän on sekä näkemyksellinen että lämmin ohjaaja. 

Maiju Ranta, FM

Asiakassuhdepäällikkö, viestintäkouluttaja

maiju.ranta(at)pedacom.fi
+358 44 2306266


Maiju vastaa Pedacomin asiakassuhteista. Hän neuvottelee asiakkaidemme kanssa koulutustarpeista ja laatii heille koulutustarjouksia. Kouluttajana Maijun vahvaa aluetta ovat erityisesti asiakaspalvelu sekä vuorovaikutuksen haasteet työssä. Maijun laaja-alainen ymmärrys ihmisten välisestä vuoro- vaikutuksesta perustuu monipuolisiin viestinnän opintoihin, aiempaan sairaanhoitajan työhön sekä 
näyttelijänä toimimiseen. Kouluttajana Maiju korostaa luovuutta ja sisäistä turvallisuutta.


Tutustu Maijuun

 

Asiantuntijakouluttajat

IRA VIRTANEN, FT

Iran erityisosaamista on sosiaalinen tuki vuorovaikutussuhteissa - aihe, jota myös hänen palkittu väitöksensä käsittelee. Hän on kouluttanut viestintä- ja vuorovaikutusosaamista vuosikymmenen ajan erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Ira on kiitetty kouluttaja, jonka motivoiva koulutusote edistää vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä viestinnällisten haasteiden syvempää ymmärtämistä. Ira toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja hän kouluttaa myös englannin kielellä. 

Tutustu Iraan

 

MAIJA GERLANDER, FT

Maija on pitkän linjan viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija. Hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat erityisesti vuorovaikutussuhteet hoito-, ohjaus- ja opetustyössä, terveysviestintä, sekä sovittelu vuorovaikutuksen haasteiden purkajana. Maija on helposti lähestyttävä ja syvästi ymmärtävä ohjaaja ja kouluttaja, joka käsittelee asiantuntevasti myös monitulkintaisia ja haasteellisiksi muodostuneita viestintätilanteita tai vuorovaikutussuhteita. 

Tutustu Maijaan

 

SANNA HERKAMA, FT

Sannan erityisaluetta viestinnän asiantuntijana ovat kiusaaminen sekä viestinnän varjopuolet. Hän toimii kiusaamisen ja sen ennaltaehkäisyn erikoistutkijana, kouluttajana ja konsultoijana. Sannan ymmärtävä ja analyyttinen lähestymistapa mahdollistaa vuorovaikutuksen haasteiden syvemmän ymmärtämisen ja käsittelyn. Sanna toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja hän kouluttaa myös englannin kielellä. 

Tutustu Sannaan

 

SAILA POUTIAINEN, PH.D.

Saila on pitkän linjan akateeminen viestintäosaaja, joka hallitsee sujuvasti akateemisen ja tieteellisen viestinnän erityiskysymykset ja piirteet. Hän on erikoistunut viestinnän kulttuurisiin kysymyksiin, tieteelliseen viestintään sekä julkiseen puhumiseen. Saila on monipuolinen luennoitsija sekä kouluttaja, jonka koulutuksessa viestinnän merkityksiä voidaan tarkastella niin teoreettisesti kuin käytännön tasolla. Saila toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja hän kouluttaa myös englannin kielellä. 

Tutustu Sailaan

 

TUULI NILSSON, FM,
sertifioitu alexander-tekniikan opettaja

Tuuli on kokenut viestintäkouluttaja ja äänenkäytön valmentaja. Hän on myös sertifioitu Alexander-tekniikan opettaja, joka on erikoistunut syvällisesti äänenkäyttöön sekä keholliseen vuorovaikutukseen myös jatko-opinnoissaan. Tuuli on taitava ohjaaja, jonka henkilökohtaisessa tai pienryhmävalmennuksessa oppii tunnistamaan oman äänenkäytön erityiskysymyksiä. Tuuli toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja hän kouluttaa myös englannin kielellä.  

Tutustu Tuuliin

 

katri-mari ruonala, Fm,
sertifioitu alexander-tekniikan opettaja

Katri-Mari on toinen Pedacomin Alexander-tekniikan asiantuntijoista. Hän on opettanut Alexander-tekniikkaa Suomessa, Belgiassa ja Ranskassa. Katri-Marin työhyvinvoinnin lisäämiseen keskittyvissä koulutuksissa kehitetään tapoja, joilla voimme purkaa stressiä sekä ohjata ajatuksiamme ja toimintaamme. Koulutuksissa opetellaan tunnistamaan oman kehon toimintaa työtilanteissa ja etsitään keinoja keskittymiseen, jännityksen ja stressin lievittämiseen sekä työergonomian haasteisiin. Katri-Marin koulutuskieliä ovat suomi, englanti ja ranska. Koulutukset soveltuvat etenkin työyhteisöjen työhyvinvointipäivien sisällöksi.


Tutustu Kati-Mariin

 

emma saaranen, fm

Emma on Pedacomin kouluttajaverkoston uusin vahvistus. Hän on erikoistunut johtamisviestintään erityisesti jaetun johtajuuden näkökulmasta. Emma on empaattinen ja ihmisläheinen kouluttaja, jonka asiantuntijuudesta hyötyvät etenkin esimiehet ja asiantuntijatiimit. Emma on työskennellyt kansainvälisissä ja monikulttuurisissa tehtävissä. Hän kouluttaa sujuvasti suomen, englannin, ja espanjan kielellä.

Tutustu Emmaan

 

santeri jaakkola, huk

Santeri toimii Pedacomin esiintymiskouluttajana. Hänen erityisosaamistaan on vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen vaativissa ja nopeissa myyntitilanteissa. Santeri on harjaantunut pitchaus- ja hissipuhevalmentaja , jonka ohjauksesta hyötyvät etenkin start up –yrittäjät sekä muut myyntityötä tekevät asiantuntijat. Santeri on pidetty ja taitava kouluttaja, jonka lämmin ja rento ote edistää tehokkaasti luovien ja tuoreiden viestintätapojen kehittymistä. Sekä kokeneiden että aloittavien asiantuntijoiden kysymykset ovat Santerille tuttuja.

 

HANNA VÄISÄNEN, LL, PSYK. ERIKOISLÄÄKÄRI

Hanna on vuorovaikutustyön haasteisiin sekä työssäjaksamiseen erikoistunut kouluttaja-lääkäri. Hänen osaamisensa valossa voidaan käsitellä syvällisesti sekä työyhteisön että yksilön työhön liittyvän vuorovaikutuksen haasteita. Hanna toimii myös konsultoivana asiantuntijanamme kysymyksissä, jotka edellyttävät esimerkiksi työuupumuksen tai työkyvyn arviointia.

 
[Alt-Text]