Pedacomin kouluttajat ovat puheviestinnän tieteenalaan sitoutuneita vuorovaikutuksen huippuosaajia. Kaikilla kouluttajillamme on pedagoginen pätevyys.

Toimimme verkostorakenteella, joka mahdollistaa parhaat osaajat käyttöönne. Meiltä saat tekijät kaikkiin yrityksenne vuorovaikutuksen kehittämistarpeisiin.

 

Katariina Hollanti, FM

Perustaja, toimitusjohtaja, viestintäkouluttaja
katariina.hollanti(at)pedacom.fi
+358 44 3292831

Katariina on Pedacomin tiiminvetäjä sekä taloushallinto- ja laatuvastaava. Hän toimii tiimin sisäisenä konsulttina koulutusten ja koulutushankkeiden sisällöntuotannossa sekä kouluttaa joissakin hankkeissa myös itse. Katariina on kouluttanut viestintää monipuolisesti lukuisissa yrityksissä ja organisaatioissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Kouluttajana hän on näkemyksellinen ja lämmin ohjaaja. Katariina toimii on aktiivinen toimija kansallisissa ja kansainvälisissä puheviestinnän asiantuntijayhteisöissä. Hänen tutkimustyönsä keskittyy vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen, viestinnän opetuksen digipedagogiikkaan sekä asiantuntijan vuorovaikutussuhteisiin. 

Maiju Ranta, FM

Asiakassuhdepäällikkö, viestintäkouluttaja
maiju.ranta(at)pedacom.fi
+358 44 2306266

Maiju vastaa Pedacomin asiakassuhteista. Hän neuvottelee asiakkaidemme kanssa koulutustarpeista ja laatii heille koulutustarjouksia. Kouluttajana Maijun vahvaa aluetta ovat erityisesti asiakaspalvelu sekä vuorovaikutuksen haasteet työssä. Maijun laaja-alainen ymmärrys ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta perustuu monipuolisiin viestinnän opintoihin, aiempaan sairaanhoitajan työhön sekä näyttelijänä toimimiseen. Kouluttajana Maiju korostaa luovuutta ja sisäistä turvallisuutta.


Tutustu Maijuun

JANNE NIINIVAARA, FM

Koulutuspäällikko,
viestintäkouluttaja
janne.niinivaara(at)pedacom.fi


Jannen vastuulla ovat koulutussisältöjen ja -menetelmien keittäminen. Janne on myös erikoistunut johtamiseen sekä digipedagogiikkaan. Hän on ihmisläheinen kouluttaja, joka hyödyntää monipuolisia ja tuoreita menetelmiä koulutustyössään. Janne on aktiivinen puhuja kansainvälisissä konferensseissa. Hänen väitöskirjatyönsä keskittyy johtajan vuorovaikutusosaamiseen.


HANNA VÄNSKÄ, FM

Viestintäkouluttaja


IRA VIRTANEN, FT

Viestintäkouluttaja

Iran erityisosaamista on sosiaalinen tuki vuorovaikutussuhteissa - aihe, jota myös hänen palkittu väitöksensä käsittelee. Hän on kouluttanut viestintä- ja vuorovaikutusosaamista vuosikymmenen ajan erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Ira on kiitetty kouluttaja, jonka motivoiva koulutusote edistää vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä viestinnällisten haasteiden syvempää ymmärtämistä. Ira toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja hän kouluttaa myös englannin kielellä. 

Tutustu Iraan

MAIJA GERLANDER, FT

Viestintäkouluttaja

Maija on pitkän linjan viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija. Hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat erityisesti vuorovaikutussuhteet hoito-, ohjaus- ja opetustyössä, terveysviestintä, sekä sovittelu vuorovaikutuksen haasteiden purkajana. Maija on helposti lähestyttävä ja syvästi ymmärtävä ohjaaja ja kouluttaja, joka käsittelee asiantuntevasti myös monitulkintaisia ja haasteellisiksi muodostuneita viestintätilanteita tai vuorovaikutussuhteita. 

Tutustu Maijaan

TUULI NILSSON, FM

Äänenkäytönkouluttaja

Tuuli on kokenut viestintäkouluttaja ja äänenkäytön valmentaja. Hän on myös sertifioitu Alexander-tekniikan opettaja, joka on erikoistunut syvällisesti äänenkäyttöön sekä keholliseen vuorovaikutukseen myös jatko-opinnoissaan. Tuuli on taitava ohjaaja, jonka henkilökohtaisessa tai pienryhmävalmennuksessa oppii tunnistamaan oman äänenkäytön erityiskysymyksiä. Tuuli toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja hän kouluttaa myös englannin kielellä. Tuuli on sertifioitu Aleksander-tekniikan opettaja.  

Tutustu Tuuliin

Lisäksi verkostoomme kuuluu useita muita viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita, jotka ovat mukana työssämme asiakkaan tarpeen niin vaatiessa.

[Alt-Text]