Negatiivissävytteinen viestintä saattaa kärjistyä konfliktiksi myös hyvinvoivassa työyhteisössä.
-Maiju Ranta-
Maiju Ranta

Työyhteisön kollektiivinen hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat edellytyksiä yrityksen menestykselle. Yhteisössä vallitseva sisäinen harmonia saattaa kuitenkin olla kohtalokasta päätöksenteon kannalta. Hyvät päätökset edellyttävät kriittistä ajattelua ja kriittisiäkin näkökulmia. Toisaalta kriittisyys ja negatiivissävytteinen viestintä saattavat kärjistyä konfliktiksi myös hyvinvoivassa työyhteisössä. Näihin ja muihin työyhteisön konfliktin syntyyn, tunnistamiseen ja ratkaisemiseen liittyviin kysymyksiin perehdytään työyhteisöiden kriiseihin ja konflikteihin keskittyvissä koulutuksissa.

Pedacomin koulutuksissa tarkastellaan konflikteja vuorovaikutusilmiönä. Osallistujat kehittävät valmiuksiaan tunnistaa konfliktien syitä, ratkaisumahdollisuuksia ja seurauksia. Lisäksi osallistujat tunnistavat itsessään niitä viestinnällisiä piirteitä, jotka vaikuttavat konfliktitilanteissa toimimiseen. Osallistujien ymmärrys erilaisten näkökulmien vaikutuksista konfliktin syntyyn kasvaa ja heidän yksilöllinen vuorovaikutusosaamisensa haasteellisissa tilanteissa kehittyy.

[Alt-Text]