Suositut hankkeemme ovat asiakaslähtöisiä kokonaisuuksia, joissa kehitämme yrityksen osaamista yli yksikkörajojen.

Kehittämishankkeen etuja ovat

 • kattava koulutussuunnitelma

 • laaja-alainen vaikuttavuus

 • suuren kohderyhmän osallistaminen

 • työyhteisön itsetuntemuksen lisääntyminen

 • sisältöjen ja menetelmien täsmällinen kohdennettavuus

 • kustannustehokkuus.

Kehittämishanke on prosessi, jossa

 • Perehdymme asiakasyrityksen strategiaan, arvoihin sekä esimerkiksi asiakastyytyväisyys- tai työhyvinvointikyselyihin.

 • Luomme yhdessä asiakkaan kanssa koulutuskokonaisuuden määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • Toteutamme koulutuskokonaisuuden, josta asiakkaamme saavat tarpeidensa mukaan käyttöönsä pelisääntöjä, mittareita, ohjeita ja kohdennetun vuorovaikutusosaamisen konsultaation.

 • Laadimme koottujen aineistojen sekä palautteen pohjalta hankkeen loppuraportin, jossa käymme läpi hankkeen tulokset ja jatkokehittämisideat.


  Jos haluat lisätietoja hankkeistamme, ota meihin yhteyttä ja tilaa alustava tarjous kokonaisuudesta tarkemman suunnittelun pohjaksi. Tulemme aina myös mielellään keskustelemaan tavoitteista kanssanne.

[Alt-Text]