Johdon ja esimiesten koulutus

Esimiehen vuorovaikutusosaaminen on keskeisessä asemassa työyhteisön pitkäjänteisen ja tavoitteellisen sekä sitoutuneen ja motivoituneen toiminnan kannalta. Esimiehen työote vaikuttaa yhteisön sisäiseen energiaan ja jopa siihen, miten yhteisön jäsenet ottavat vastuuta hyvästä työilmapiiristä. Esimiehen vuorovaikutusosaamisessa painottuvat niin oman toiminnan reflektiivisyys kuin myös kyky lukea ja luotsata yhteisöään kohti menestystä. Siksi esimiehen tulee tunnistaa yhteisönsä viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä kyetä arvioimaan ja kehittämään yhteisön vuorovaikutusta. Vuorovaikutusosaamisen johtamiseen kuuluu myös omasta ja työyhteisön työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Pedacomin esimieskoulutuksissa käsitellään käytännönläheisesti työyhteisövuorovaikutuksen haasteita ja etsitään yhdessä rakentavia ratkaisumalleja erilaisiin tilanteisiin. Tutustu tarkemmin koulutuksiimme ja tilaa tarjous!

[Alt-Text]