Johdon ja esimiesten koulutus

Hyvinvoivan yhteisön esimiestyö ja johtaminen perustuvat vuorovaikutusosaamiseen. Työyhteisön tehokkuus, sitoutuminen ja motivaatio nojaavat esimiehen tai johtajan vuorovaikutusosaamiseen. Tärkeimmäksi vuorovaikutus-taidoksi esimiehet ja johtajat nimeät yleensä kuuntelemisen, työntekijät taas palautetaidot ja tunteiden kohtaamisen.

Esimiehen työote ja viestintätyyli vaikuttavat yhteisön sisäiseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutusosaaminen kehittyy harjoittelemalla ja reflektoimalla avulla. Koulutuksessa käytännön esimies- ja johtamisvuorovaikutukseen paneudutaan osallistujien lähtökohdista ja kokemuksista käsin. Kouluttaja peilaa keskusteluissa esiin tulleita kysymyksiä tuoreimpaan tutkimustietoon.

Koulutuksen sisältöjä ovat:

  • Vuorovaikutteinen johtaminen

  • Muutosjohtaminen

  • Johtamisvuorovaikutuksen haasteet

  • Puheeksi ottaminen esimiestyössä

  • Hoitotyön johtaminen

TILAA TARJOUS

[Alt-Text]