Asiantuntijatiimeissä on valtavasti tietoa ja osaamista. Tämän tiedollisen pääoman haluamme koko tiimin käyttöön jaetun johtajuuden avulla!
-Emma Saaranen-
Emma Saaranen
 

Tietointensiivinen ja asiantuntijuutta edellyttävä työ luo haasteita tiimien ja ryhmien johtamiselle. Yksisuuntaisen johtajuuden sijaan tiimin tavoitteet saavutetaan paremmin jäsenten vuorovaikutuksessa muodostuvan ja vastuuta jakavan jaetun johtavuuden avulla.

Johtajuuden jakaminen on sekä tehokas ratkaisu johtajuudelle asetetuille vaatimuksille että toimiva yhteistyön keino hierarkkisen johtajuuden rinnalla. Johtajuutta jakamalla tiimin jäsenet voivat yhdessä toteuttaa johtamiseen kuuluvia tehtäviä.

Johtajuuden jakaminen ja asiantuntijatiimin sisäisen vuorovaikutuksen kehittäminen mahdollistavat vastuun, osaamisen ja päätösten kohdistumisen useammille tiimin jäsenille. Näin valmius reagoida tiimiin kohdistuviin vaatimuksiin paranee, yhden jäsenen kuormittuneisuus vähenee sekä kollektiivisen asiantuntijuuden hyödyntäminen tehostuu. Jaettu johtajuus vaikuttaa niin yksilöiden kuin koko tiimin työhyvinvointiin.

Jaetun johtajuuden koulutuksessa keskitytään asiantuntijatiimin vuorovaikutuksen erityispiirteisiin ja etsitään tiimille sopivia keinoja toteuttaa jaettua johtajuutta. Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä jäsenten ja koko tiimin vuorovaikutuksesta sekä jaetun johtajuuden mahdollisuuksista tiimissä. Tutkimme yhdessä miten tiimi toimii ja haemme konkreettisia toimenpiteitä johtajuuden jakamiseen. Koulutukset suunnitellaan ryhmäkohtaisesti yksilöiden, tiimin sekä koko organisaation tarpeita kuunnellen.

Koulutuksen jälkeen jaetun johtajuuden toteutumisesta voidaan toteuttaa seuranta, joka esitellään tiimille seurantatapaamisessa. Lisäksi koulutukseen voidaan liittää konsultaatio-osio, jossa tiimin jäsenet saavat henkilökohtaisen analyysin omasta vuorovaikutustyylistään sekä panoksestaan tiimin johtamiseen.

[Alt-Text]