Esiintyjän vakuuttava puheääni

Kun arvioidaan puhujasta syntyviä vaikutelmia, äänellä on sisältöön nähden kaksinkertainen merkitys. Äänen rooli on merkittävä muun muassa puhujan vaikuttavuuden arvioinnissa, mutta se on tärkeä myös yleisön kohtaamisessa ja vuorovaikutuksen rakentamisessa. Näin ollen toimiva sisältö, selkeä sanoma ja hyvä visuaalinen toteutus eivät pelkästään riitä. Esiintyjän on panostettava myös äänenkäyttöön, sanattomaan viestintään, vuorovaikutukseen yleisön kanssa sekä innostuneisuuden ja läsnäolon välittymiseen.

Esiintyjän vakuuttava puheääni -koulutuksessa harjoitellaan läsnäoloa, innostuneisuutta ja vakuuttavuutta tuottavaa äänenkäyttöä ja sanatonta viestintää. Jännityksistä vapaa kehonkäyttö ja hengitys rakentavat pohjan toimivalle äänelle ja vuorovaikutukselle. Hengityksellä ja rentoudella voidaan myös helpottaa esiintymisjännityksen kokemusta.

Koulutuksessa osallistujia ohjataan monipuolisesti tarkoituksenmukaiseen äänenkäyttöön ja hengitykseen, laajennetaan äänen kantavuutta ja tehostetaan artikuloinnin selkeyttä. Osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta niin äänenkäytöstä kuin muistakin esiintymisen osa-alueista.

[Alt-Text]