Mielen ja kehon hallintaa voidaan kehittää konkreettisesti. Hyvinvoiva ihminen on tasapainossa itsensä kanssa ja kykenee siksi paremmin kohtaamaan työelämän haasteita.
-Katri-Mari Ruonala-

Kiireinen työrytmi, pääte- ja vuorovaikutustyö sekä luovuuden vaatimukset voivat luoda stressiä ja kehollisia jännitystiloja. Onnistuakseen sujuvasti työ edellyttävät meiltä rentoutta, kiireettömyyden kokemusta sekä hyvinvointia. Näihin haasteisiin toimiva apu löytyy Aleksander-tekniikasta. Tekniikka auttaa selkä-, niska- ja hartiaseudun sekä käsien kipuihin, jotka estävät tehokkaan työnteon, huonontavat työmotivaatiota sekä vaikeuttavat rentouden saavuttamista työn erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Se myös kehittää keskittymiskykyä, pysähtymisen taitoa ja syventää itsetuntemusta. Valmennuksessa opit vähentämään työhön kuluvaa aikaa sekä lisäämään tuottavuutta ja luovuutta.

Alexander-tekniikka on menetelmä, jonka auttaa purkamaan sujuvan ja luontevan toiminnan esteeksi koettuja tottumuksia. Tasapainossa itsensä kanssa oleva ihminen toimii tehokkaammin ja luo positiivista ilmapiiriä sekä työyhteisössä että suhteessaan asiakkaisiin. Tekniikkaan perustuvien hyvinvointikoulutusten tavoitteena on kehittää kykyämme tulla tietoisemmaksi omista reaktio- ja toimintatavoistamme sekä korvata haitallisia tottumuksiamme vuorovaikutuksen laatua tuottaviin ja kestäviin toimintatapoihin. Kun mieli, tunteet ja keho ovat sopusoinnussa, on työn ja vuorovaikutuksen haasteiden kohtaaminen helpompaa ja ennen kaikkea hyvinvointia lisäävää. 

Koulutuksessa keskitytään mielen ja kehon hallintaan konkreettisin keinoin, joiden avulla opimme ohjaamaan itseämme kohti neutraalia tasapainoa. Etsimme parempia työasentoja, rentoutta ja opimme tunnistamaan stressin ja jännitysten vaikutuksia toimintaamme ja merkittäviin vuorovaikutussuhteisiin. Koulutuksessa harjoittelemme löytämään tasapainoa työn kiireisiin, vuorovaikutustilanteiden haasteisiin sekä muutosprosessien paineisiin. Opittavia taitoja voi soveltaa kaikkeen merkitykselliseen toimintaan. 

Koulutukset suunnitellaan yksilö- tai ryhmäkohtaisesti yksilöiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Ennen koulutusta osallistujat vastaavat sähköiseen ennakkokyselyyn, jossa kartoitetaan muun muassa toiveita koulutusmenetelmistä. Pedacomin kouluttajat ottavat huomioon yksilöiden erilaiset tavat oppia. Oppiminen tapahtuu osallistujien ehdoilla mukavassa ja turvallisessa ympäristössä.

[Alt-Text]