Vuorovaikutusosaamisesta apua terveydenhuollon imagokriisiin

Julkisen terveydenhuollon laatu on puhututtanut laajalti suomalaisia viime kuukausina. Olen seurannut keskustelua entisenä sairaanhoitajana, omaisena ja ennen kaikkea viestintäkouluttajana. Omat kokemukseni vaativasta työstä päivystyspoliklinikalla ja toisaalta viime kesän kokemukset potilaan omaisen asemasta ovat avanneet erilaisia näkökulmia vallitseviin olosuhteisiin.

[Alt-Text]