vuorovaikutusosaaminen

Erimielisyys sallittua, mutta onko se tervetullutta?

Suhtautuminen erilaisiin näkemyksiin kertoo mielestäni paljon työyhteisön tilasta. Monen työyhteisön periaatteisiin on kirjattu ajatus erilaisten mielipiteiden rikkaudesta, kaikkien mielipiteiden kuuntelemisesta ja dialogiin pyrkimisestä. Periaatteet ovat tärkeitä, mutta uskottaviksi ne tekee vasta ilmeneminen toiminnassa. Mitä erilaisille mielipiteille ja erimielisyyden ilmauksille tapahtuu työyhteisön kokouksissa, palavereissa tai työryhmissä?

Pitääkö tiimistä huolehtia?

Työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa ryhmissä ja tiimeissä. Tällöin myös työn tuloksellisuus riippuu niiden toimivuudesta. Erityisesti korkeaa suoriutumista ja vahvaa sitoutumista edellyttävissä tehtävissä vaaditaan usein vankkaa ryhmä- tai tiimiosaamista.

[Alt-Text]