vuorovaikutus

Erimielisyys sallittua, mutta onko se tervetullutta?

Suhtautuminen erilaisiin näkemyksiin kertoo mielestäni paljon työyhteisön tilasta. Monen työyhteisön periaatteisiin on kirjattu ajatus erilaisten mielipiteiden rikkaudesta, kaikkien mielipiteiden kuuntelemisesta ja dialogiin pyrkimisestä. Periaatteet ovat tärkeitä, mutta uskottaviksi ne tekee vasta ilmeneminen toiminnassa. Mitä erilaisille mielipiteille ja erimielisyyden ilmauksille tapahtuu työyhteisön kokouksissa, palavereissa tai työryhmissä?

Voiko johtajuutta jakaa? – Tiimin johtaminen murroksessa

Tietointensiivisen työn aikakautena ja tiimityön yleistyessä johtamiselle asetetaan yhä suurempia tehokkuusvaatimuksia. Myös tiimeihin kohdistuu paineita, joita tiimin nimetty johtaja ei pysty yksin kantamaan. On siirrytty yksisuuntaisesta johtajuudesta kohti tiimin jäsenten vuorovaikutuksessa muodostuvaa yhteistä vastuuta.

Työhyvinvointia muovimukissa

Työyhteisön hyvinvointi on yrityksen menestyksen edellytys. Työhyvinvointia parannetaan eri yhteisöissä erilaisin keinoin. On vuosittaisia tyky-päiviä, liikuntaseteleitä, yhteisiä teatteri-iltoja ja puistopalavereita. Kaikki mahdolliset toimenpiteet ihmisten jaksamisen ylläpitämiseen ja työkyvyn parantamiseen ovat sijoituksia, joiden tuotto on merkittävä.

Pitääkö tiimistä huolehtia?

Työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa ryhmissä ja tiimeissä. Tällöin myös työn tuloksellisuus riippuu niiden toimivuudesta. Erityisesti korkeaa suoriutumista ja vahvaa sitoutumista edellyttävissä tehtävissä vaaditaan usein vankkaa ryhmä- tai tiimiosaamista.

[Alt-Text]