tiimityöskentelytaidot

Voiko johtajuutta jakaa? – Tiimin johtaminen murroksessa

Tietointensiivisen työn aikakautena ja tiimityön yleistyessä johtamiselle asetetaan yhä suurempia tehokkuusvaatimuksia. Myös tiimeihin kohdistuu paineita, joita tiimin nimetty johtaja ei pysty yksin kantamaan. On siirrytty yksisuuntaisesta johtajuudesta kohti tiimin jäsenten vuorovaikutuksessa muodostuvaa yhteistä vastuuta.

Pitääkö tiimistä huolehtia?

Työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa ryhmissä ja tiimeissä. Tällöin myös työn tuloksellisuus riippuu niiden toimivuudesta. Erityisesti korkeaa suoriutumista ja vahvaa sitoutumista edellyttävissä tehtävissä vaaditaan usein vankkaa ryhmä- tai tiimiosaamista.

[Alt-Text]