Koulutuksissa tutustumme teksteistä tehtäviin tulkintoihin, joissa usein ylireagoidaan. Sokaistumme helposti omille teksteillemme, joten ryhmän antama palaute on ensiarvoisen tärkeää erilaisten tulkintojen hahmottamisessa.
-Maiju Ranta-
Maiju Ranta

Sähköiset kanavat mahdollistavat tehokkaan työskentelyn asiakasrajapinnassa. Sähköposti, chat tai sisäisiä asiakkaita palveleva palvelupyyntöjärjestelmä edellyttävät asiakaspalvelutyötä tekevältä sekä tehtävä- että asiakassuhdeosaamista. Sähköisissä viestintäkanavissa asiakkaat tekevät tulkintoja muun muassa vastausnopeudesta, kohteliaisuusilmauksista ja kieliasusta. Millainen viestintä vaikuttaa asiakaskokemukseen? Miten kirjoitettuun viestiin saa sekä tehokkuutta että asiakasystävällisyyttä? Millainen on hyvä asiakasviesti?

Pedacomin sähköisten viestintäkanavien koulutuksissa harjoitellaan asiakasviestin kirjoittamista ja analysoidaan erilaisia asiakasviestejä. Koulutuksessa pohditaan, millaiset asiakaspalvelutilanteet kannattaa hoitaa esimerkiksi sähköpostin välityksellä ja millaisissa tapauksissa on siirryttävä muihin viestintäkanaviin. Lisäksi osallistujat harjaantuvat tunnistamaan ja säätelemään sanattoman viestinnän käyttöä kirjoitetuissa viesteissä.

[Alt-Text]