Koulutuksissa harjoittelemme käytännössä keskustelun rajaamista asiakaspuheluissa. Se vaatii rohkeutta ottaa puhelu haltuun.
Tätäkin taitoa voi oppia!
-Katariina Hollanti-
Katariina Hollanti

Yhä useammin asiakaspalvelutyötä tekevät kohtaavat asiakkaansa viestintävälineen kautta. Puhelin asiakaspalvelun välineenä tuo monia haasteita vuorovaikutukseen. Näköyhteyden puuttuminen vaikeuttaa asiakkaan ohjaamista tai neuvomista. Lisäksi ymmärrystä lisääviä sanattoman viestinnän tulkintoja tehdään muun muassa äänensävystä ja
-väristä. Pedacomin puhelinpalvelukoulutuksissa keskitytään erilaisten asiakkaiden ja haasteellisten asiakaspalvelutilanteiden kysymyksiin asiakaskokemuksen näkökulmasta. Osallistujat saavat valmiuksia työskennellä johdonmukaisesti ja ammattitaitoisesti vaativissakin puhelinpalvelutilanteissa.

Asiakaspuheluiden menestyksekäs hoitaminen palvelee sekä asiakasta että yritystä. Useissa yrityksissä asiakaspuhelun kestolle on asetettu tavoiterajat. Asiakkaiden erilaiset tarpeet, ongelmat ja tavat viestiä vaikuttavat merkittävästi puhelimessa käytettyyn aikaan. Pedacomin koulutuksissa harjoitellaan viestinnän selkiyttämistä, keskustelun rajaamista ja puhelun juoksuttamista. Näin asiakaspuheluihin saadaan lisää energiaa, tuloksellisuutta ja tehokkuutta.

[Alt-Text]