Nykypäivän työyhteisöissä tiimien jäsenet saattavat vaihtua tiuhaankin. Tämä aiheuttaa tiimeille vuorovaikutushaasteita, sillä aina yhdenkin jäsenen poistuessa tai vaihtuessa tiimin tulee jäsentää vuorovaikutus- ja osaamissuhteensa uudelleen.
-Katariina Hollanti-
Katariina Hollanti
 

Lähes kaikissa työyhteisöissä tehdään töitä tiimeissä ainakin osittain. Työn sisältö ohjaa tiimien toimintaa ja niiden sisäistä vuorovaikutusta. Tiimityöskentelyssä vaaditaan korkeampaa vuorovaikutusosaamista kuin työparityöskentelyssä. Tiimin on toimittava tehokkaasti erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Tiimin kokoonpano saattaa muuttua ja yhteisössä vallitsevat roolit vaihtua. Tiimi elää myös omaa elämäänsä, sillä on oma kehityskaarensa kulttuurinsa ja norminsa. Nämä tiimin piirteet vaikuttavat yksittäisten jäsenten toimintaan ja siksi niistä tietoisena oleminen edistää tehokasta ja ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta. 

Aloittavan tiimin on hyvä tulla tietoiseksi esimerkiksi luonnollisista ryhmärooleista ja tiimin kehityksestä. Alussa työskentely tuntuu innostavalta ja energiseltä. Aloittava tiimi voi jopa elää ensimmäiset puoli vuotta kuherruskuukauttaan. Tämän jälkeen alkaa kuohuntavaihe, jossa sisäinen vuorovaikutus muodostuu haastavaksi ja tiimi kohtaa ensimmäiset yhteiset ongelmansa. Kuohuntavaiheessa tiimin johtaja saattaa myös kohdata haasteita tiimin kanssa työskentelyssä. Jos tiimillä on riittävästi aikaa ja osaamista kohtaamiensa haasteiden ratkaisemiseen, yhteistyö saavuttaa normiutumisen jälkeen kypsän yhteistyön. Myös tälloin tiimissä saattaa kohdata ristiriitoja, mutta ne eivät kuitenkaan vahingoita työskentelyä ta jäsenten välisiä suhteita.

Yhteistyövalmennuksen avulla tiimin jäsenet lisäävät ymmärrystään omasta viestinnästään sekä syventävät ymmärrystään tiimissä ilmenevien jännitteiden ja ristiriitojen merkityksestä laadukkaalle yhteistyölle. Aloittavan tiimin yhteistyövalmennuksesta hyötyvät uudet tai uudelleen organisoidut tiimit. Valmennuksessa havainnoidaan tiimin vuorovaikutusta käytännönläheisten harjoitusten avulla sekä otetaan käyttöön käytännön keinoja toimivan yhteistyön varmistamiseksi.

[Alt-Text]