Pedacom Oy on viestintäkoulutusyritys. 

Toteutamme asiakaslähtöisiä ja kohdennettuja koulutus-, kehittämis- ja valmennuspalveluja. Päämäärämme on yritysten ja työyhteisöjen
hyvinvointi, kasvu ja menestys. Ne syntyvät
viestintä- ja vuorovaikutustaitoisen henkilöstön käsissä. 

 

VIESTINTÄTAIDOT

Viestintätaidot eivät ole sisäsyntyinen lahja, vaan niitä opitaan ja ne kehittyvät koko elinkaaremme ajan. Työelämässä vaaditaan työtehtävistä riippuen esimerkiksi asiakaspalvelu-, esiintymis- tai tiimityöskentelytaitoja.

Valmennukset keskittyvät lukuisten työssä tarvittavien viestintätaitojen kehittämiseen. Tehokkaat lyhytvalmennukset sopivat osaksi kehittämispäivää tai viikottaista yhteistä hetkeä työyhteisössä.

Vuorovaikutus työelämässä soljuu kuin vesi.

YRITYSVIESTINTÄ

Työelämässä tarvittavat viestintätaidot ovat keskeisessä asemassa yrityksen menestyksen näkökulmasta. Yrityksen imagoon ja asiakaskokemuksiin voidaan vaikuttaa positiivisella vuorovaikutuskulttuurilla sekä henkilöstön viestintäosaamisella.

Vuorovaikutuskoulutus toimii monipuolisena kehittämistyökaluna yrityksen strategian konkretisoimisessa. Koulutus sopii yhteisen näkemyksen rakentajaksi, muutosprosessien tueksi tai yhteishengen vahvistajaksi.

Haasteelliset vuorovaikutustilanteet ovat herkkiä kuin vanha silta.

Vuorovaikutuksen haasteet

Yhä useammin työssä kohdataan haasteellisia vuorovaikutustilanteita. Yksilöltä vaaditaan valmiuksia kohdata esimerkiksi aggressiivisesti käyttäytyviä asiakkaita, haastavia esimies-alaissuhteita tai sisäistä kilpailua. Vuorovaikutustyö itsessään voi muodostua kuormittavaksi ja syödä työssä tarvittavia voimavaroja.

Vuorovaikutuksen haasteellisuuteen on useita syitä. Niiden tunnistaminen ja tunnustaminen sekä uusien keinojen löytäminen työn sujumiseksi on vuorovaikutuskoulutuksen ydintä.

 
Työyhteisön hyvinvointi on kuin aurinkoinen polku.

työHYVINVOINTI

Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen menestyksen perusta. Hyvän työilmapiirin ylläpitämiseen osallistuvat kaikki työyhteisön jäsenet tasapuolisesti. Työyhteisön hyvinvointia voidaan lisätä avoimella puhekulttuurilla ja tukea välittävällä ilmapiirillä. 

Työhyvinvoinnin koulutukset voidaan kohdentaa käsittelemään yhteisössä ajankohtaista hyvinvoinnin teemaa tai  henkilökohtaisempaa viestintäosaamista, kuten kollegiaalista tukemista henkisesti kuormittavassa työssä.

Ihminen on luonnostaan yhteisössä elävä olento.

-Aristoteles-
Vuorovaikutuskoulutus kasvattaa nuoresta versosta jykevän puun.

TOTEUTUSTAVAT

Laadimme koulutusten teema-alueista tilaajan tarpeiden perusteella erilaisia toteutuskokonaisuuksia, kuten puolen tai yhden päivän koulutuksia, yksilö- tai tiimivalmennuksia, asiantuntijaluentoja sekä koko yhteisön kattavia kehittämishankkeita.


Tutustu koulutuksiimme
Koulutukset -sivulla ja tilaa tarjous.